Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar

Heykel Nedir


Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Herhangi bir canlinin, çoklukla insanin göründüğü şekilde yapilmiş biçimine heykel denir. Heykel kelimesi, çoklukla tam vücutlu eserlere verilir. Bunlarin bele kadar olanlarina büst adi verilir. Heykeller tek bir canliyi (insan hayvan) tasvir edecek şekilde yapilir. Birkaç heykelden meydana gelmiş anitlara heykel grubu adi verilir.

Heykeller, ağaç çamur, alçi, taş ya da çeşitli madenlerden yapilir. Ağaç ve taş heykeltiraş olunarak, çamur heykeller cisimlenerek, maden heykeller dökülerek yapilir. Canli ile ayni büyüklükte olan heykeller, gerçekteki ölçülere uyarlar. Gerçekten çok ufak heykeller; biblo, statü adlarini alirlar. Bir düzlem üzerine yarim kabartma şeklinde yapilmiş heykeller de rölyef adini alirlar. Bu işle uğraşan, heykel yapan sanatkârlara da heykeltiraş adi verilir.


Heykel Nedir (Detay)


Çeşitli maddelerden herhangi bir hayvan, insan ve eşyanın üç boyutlu olarak yapılan şekline Heykel denir. Heykel adı genellikle tam vücutlu olan yapıtlara denir. Heykellerin etrafı tamamen boş olup, bir yere dayanmazlar etraflarında dolaşılabilinir. Bele kadar yarım olan insan heykellerine Büst adı verilir. Heykel denince tek şekil akla gelir. Bir kaç şekilden meydana gelen yapıtlara Heykel grubu denir. Heykeller madde olarak taş, mermer, maden, ağaç, alçı, çamur, plastilin, balmumu, çimento v.b. dan yapılır. Maden hâriç sert olan maddeler oyularak, traş edilerek, yumuşak maddeler ise şekillendirilerek, maden heykellerde dökülerek meydana getirilir. Heykellerin doğadakinden küçük olanlarına Heykelce, büyük olanlarına Colossale-büyük heykel, Doğadakinin aynı olanlarına da çoğunlukla Heykel denir.

Heykellere vaziyetlerine göre de: Ayakta duranlarına Ayakta heykel, at üstünde olanlarına Atlı heykel, lahit kapakları üzerine yapılan heykellere de Yatar heykel adları verilir.

Heykeller konularına göre de: Mitolojik-Esatiri, timsali allegorik heykel adlarını alırlar.
Bir kişinin benzeri olarak yapılanlara Portre heykel denir. Bunlar yalnız canlı modelden değil de resim ve fotoğraflardan yada diğer bir heykelden bakılarak, kalıp alınarak ta yapılır.

Peygamber yada evliya heykellerine İkonik heykel adı verilir. Heykeller kentlerin meydanlarını, yapılan iç ve dış bölümlerini süsleyen, estetik güzelliğe sahip yapıtlardır.

HEYKETRAŞLIK TEKNİĞİ


Heykeltraşlar yapacakları yapıtların, balmumu yada çamurdan üç boyutlu yada kalma küçük bir eskizini yaptıktan sonra istedikleri büyüklükte bir modelini hazırlarlar. Model çamur bu çamurları tutturmak için de, içine “Armatu” denilen tutturma demirleri yerleştirilir. Çamur kurudukca çatladığı ve hacmi değiştiği için, onu daima ıslak bez yada çuval parçaları ile sararak korumak lazımdır. Sanatkârlar, çoğu zaman taş veya mermer oyma işi bitinceye kadar, çamur modelin çatlayıp bozulacağını düşünerek alçıdan aynını dökerler, alçı model hazırlandıktan sonra «Puantometre» ile ölçerek, oyma isini yaparlar. Yapıt, tunca dökülecekse çamur modelden alınan dişi, kalıplara eritilmiş tunç dökülerek meydana getirilir.

Heykel, sanatsal bakış açısıyla meydana getirilmiş üç boyutlu formlara denir. Heykel temelde mekanın kapsanması, kavranması ve mekan ile ilişki kurulması ile ilgilenir.
Genellikle insan, hayvan ya da nesnelerin heykelleri yapılır.Taş ve ahşap gibi malzemelerden yontularak yapılabileceği gibi; kil, balmumu gibi ara malzemelerden modellenerek, bronz ve tunç gibi metallerden dökülebilir. Büst, rölyef ve tors gibi heykel türleri vardır.

Rölyef Nedir


Rölyef, Fransızca bir kelime olup kabartma bir figür veya bir süsleme unsurunun,
düz zemin üzerindeki çıkıntısı anlamına gelir.
Yüzey üzerine yapılan yükseltme ya da çökertmelere rölyef (kabartma) denir. Alçak ve yüksek rölyef olmak üzere ikiye ayrılır. Yüzey üzerine yükseltilerek yapılıyorsa yüksek rölyef; çökertilerek yapılıyorsa alçak rölyef adını alır.

Heykelin Tarihçesi


Heykel ve heykelciliğin tarihi eski zamanlara kadar uzanır. Dünyanın çeşitli yerlerinde yapılan kazılarda mermer, ağaç, taş, pişmiş toprak, maden vs. gibi çok çeşitli malzemeden yapılmış heykel ve heykelciklere rastlanmaktadır. Bunlar ve diğer heykeller üzerinde yapılan incelemelerden, heykellerin büyük bir kısmının çeşitli kavimlerin ilah olarak tanıdıkları varlıkları tasvir ettikleri, bazılarının kral-kraliçe gibi hükümdar ailelerini, kahramanları ve kahramanlık olaylarını, bilim, sanat ve sporda meşhur olmuş kimseleri, bir kısmının da çeşitli insan ve hayvanları tasvir ettikleri anlaşılmıştır. Tarihi araştırmalar, ilk heykelin ne zaman ve kimler tarafından yapıldığı hakkında herhangi bir netice vermemektedir.

Tarihi çok eski olduğu bilinen heykel ve heykelciliği bu derece yaygınlaştıran asıl sebep, inançtır. Çeşitli devirlerde yaşamış insanların tapındıkları ve ilah tanıdıkları şeylerin ağaç, taş, maden üzerine işlemeleri ve ibadetlerini bunlara karşı yapmaları, heykel ve heykelciliğe cemiyet hayatında geniş yer verilmesine yol açmıştır.
İlk çağ topluluklarında sanatçılar genellikle bir geleneği devam ettirir. Ortaya konan eser, toplumun ortak malı olarak kabul edilir. Dolayısıyla eserler sanatçıları değil üretildikleri kavim ve toplulukların adıyla anılırlar.

İlk çağ heykelciliğinin özellikleri


Tarımsal faaliyetlerin başlamasıyla birlikte, verimsizlik sorununa çare olarak, Magna Mater (Ana Tanrıça) heykelcikleri yapılmıştır. Bu heykelciklerin malzemesi ağaç ya da topraktır.
Heykeller genel olarak aynı duruşu sergiler, kişisel özellik taşımazlar. Baş oranları vücudun geneline göre büyüktür.
Üç boyutlu heykellerde bile uzuvlar çizilerek gösterilir. Heykel yüzeyleri çizilerek süsleme yoluna gidilir.

Mısır heykel sanatı


Kültür alanında otuz yüzyıl boyunca süreklilik gösteren Mısır’da heykeltıraşlar ağaç, granit, bazalt, profir gibi dayanıklı malzemeler kullandılar. Tapınakların ve mezar anıtlarının iç ve dış cephelerini heykeller ve rölyeflerle süslemişlerdir.

Mısır’da heykelcilikte zaman içinde gelişen bir üslupçuluk söz konusudur. Bu üsluplaşma özellikle figürlerin duruşlarında ve vücudu kaplayan kumaşların yapımında kendini gösterir. Figürler genel olarak durgun ve hareketsizdir. Frontal duruş hâkimdir. Ayakta duran figürlerde, vücut ağırlığı iki bacağa eşit olarak dağıtılır. Heykelin ortasından bir çizgi çekilirse iki eşit parça elde edilir. Kollar vücuda yapışık şekilde aşağıya sarkar, eller yumruk şeklindedir.

Mısır heykelcileri çok büyük ve sert taşlar yontuyorlardı. Bu durum onları çalışmalarında sadeleşme yapmaya yöneltti. Dolayısıyla heykellerde adale, kas gibi detaylar görülmezken, yüzlerde de ifade de yoktur. Yalnızca mezarlara, dini inançlar gereği konan heykeller, ölünün ruhuna ev sahipliği yapacağından sahibine benzemesi zorunluluğu taşır.

Kral heykelleri sert taşlardan yapılırken, yumuşak taşlardan ve ağaçtan yapılan prens, rahip ve memur heykelleri bulunur.

Yeni imparatorluk döneminin en güzel eser, Amerna şehrinde bulunan Kraliçe Nefertiti’ye ait olan büsttür. Sanatçısı bir yanda geleneğe bağlı kalmaya çalışırken, bir yandan da modelinin şahsi özelliklerini betimlemeye çalışır. Gize piramidinin yanında bulunan Sfenks heykeli ise eski krallığın krallarından olan Kefren’nin portresini taşır.

Rölyefler daha çok tapınak ve mezarların duvarlarını süsler. Mısır rölyefleri daima bir olayı anlatır. Rölyeflerde baş, kollar, ayaklar, bacaklar ve gövde profilden; gözler ve omuzlar ise cepheden gösterilir.

Yunan heykel sanatı


Yunan heykelinde, kişisel özellikler değil, ortak ideal tip önemlidir. İdeal yüzler, ideal ölçülere uygun insan vücutları Yunan heykelinin başlıca özelliğidir. Başlangıçta kil, taş fildişi, kemik ve tunç gibi malzemelerden ilkel heykelcikler ortaya koyan Yunan heykelcileri zaman içerisinde bunu geliştirmişlerdir. Heykel sanatının gelişmesine ve anıtsal heykeltıraşlığın ortaya çıkmasının nedenleri arasında olimpiyatlarda başarı kazanan atletlerin heykellerinin dikilmesi geleneği, gelişen mimariye bağlı olarak, tapınakların taştan yapılması ve bunların iç ve dış cephelerinin, kabartmalarla süslenmesi sayılabilir.

Yunan heykeli karşıtlıklar ve bunun yarattığı dinamizm üzerine kuruludur. Baş başka, kollar ve bacaklar başka başka yönlere bakarlar. Bu durum gösteriyor ki Yunan heykelcisi vücut nüansları üzerinde çalışmıştır.

Yunan heykelcileri örtü altından hissedilen gövdenin formunu ortay çıkarmanın çekiciliğini fark etmişlerdir. Bundan dolayı, gizlerken göstermek yunan heykelciliğinde bir motif olmuştur.

M.Ö. 7. ve 6. yy.da iki büyük heykeltıraşlık ekolü görülür:
•Girit Pelepones
•İyonya

Yunan heykelciliği üç bölümde incelenebilir: •Antik Çağ (m.ö. 490–460) •Klasik Çağ •Helenistik Devir (m.ö. 330–30)

Antik çağ


Bu dönemden itibaren vücudun ağırlığının bir bacak üstüne verildiği, böylelikle frontal duruşun değiştiği görülür. Bu yeni duruşun gelişmiş örneğine Olimpiya Zeus tapınağında rastlanır.

Klasik çağBu dönem Panteon tapınağının içinde bulunan altın, fildişi Athena heykelini yapan heykeltıraş Fidyas ile en parlak çağına ulaşmıştır. Bu heykel kaybolmuştur. Günümüze kalan ise zamanında Romalıların yaptığı kopyadır. Sanatçı en çok tanrı heykelleri yapmıştır.

Helenistik çağ


Bu dönemde portrecilik gelişmiştir. Özellikle devlet adamlarının portreleri yapılmıştır. Bunlar arasında Büyük İskender portreleri ve bunların sanatçısı Lisppos öne çıkar. Sanatçı o zamana kadar uygulanmakta olan oranlar sistemini değiştirmiştir. Baş küçülmüş, gövde uzamış, baş vücudun 1/6’i olmuştur.

Roma heykel sanatı


Romalılar bu alanda yaratıcılık gösterememişlerdir. Yunanistandan heykeller getirtmişler ve bunları kopyalayarak çoğaltmışlardır. Buna karşılık portrecilikte başarı göstemişlerdir. Bu durum dini geleneklerle bağlantılıdır. Roma geleneklerine göre ölen bir kişinin yüzünün balmumundan kalıbı alınır ve cenazeden sonra evin bir köşesinde saklanırdı. Özellikle cumhuriyet döneminde portrecilik çok gelişmiştir. Bu dönemde oldukça gerçekçi bir üslupla yapılan portrelerde; her türlü yüz ifadesi ve şahsi özellikler başarıyla işlenmiştir.

Romalılar zaferle döndükleri seferler sonarsında, kazandıkları başarıları simgeleyen anıtlar dikmeyi adet edinmişlerdir. Belirli zaman ve yerde gerçekleşen olayları anlatan kabartmalarla üslü bu anıtların en önemlileri Augustos döneminde Roma’da yapılmış olan barış sunağında bulunur. Bir diğer önemli anıtsa İstanbul Sultanahmet meydanındaki Teodesius obeliskidir (m.ö. 4yy.). bu anıtın kaide kısmında imparator maiyetiyle beraber hipodrom locasında görülür. Kabartmanın merkezinde imparator bulunurken, diğer figürler imparatora yakınlıklarına derecelerine göre yerleştirilmiştir.

Heykelcilikte usul ve teknikler


Heykelci hem çizici hem de uygulayıcıdır. Heykelcilerin bazıları sadece ellerine verilen şekilleri ya oyarlar veya dökerler. Heykelcilikte; oyma, biçimleme, inşa ve birleştirme, döküm, bitirme gibi teknikler vardır.
Yontma Heykelci tek parça bir kütleyi istenen düzen içinde şekillendirir. Taş ve ahşap heykelcilikte bu usul kullanılır. Modelleme Şekillendirilebilir heykel malzemelerinin elle ya da çeşitli aletlerle biçimlendirilmesi. Bunların maddesi kil, balmumu ve alçıdır. Birleştirme Önceden şekillendirilmiş malzeme ve parçaların usulüne uygun olarak biraraya getirilmesidir.Birleştirme heykelcilikte, kumaş, saç, çıta, kalas, formika, cam, ip, metal borular vb. maddeler kullanılır. Döküm Kil, balmumu gibi ara malzemeyle yapılan heykellerin çeşiltli döküm teknikleri kullanılarak; bronz gibi dayanıklı malzemeyle dökülmesidir. Bitirme işi Bitmiş heykelleri perdahlama, cilalama, boyama ve yaldızlama gibi uygulamaların yapılmasına denir.

Günümüzde heykel ve heykelcilik


İnsanların heykellere tapmaya başlamasından sonra, heykelcilik bir sanat ve ticaret metaı olmuştur. Yüzyıllarca insanlar, her çeşit malzeme ve maddelerden heykeller yapmışlar ve hatta bunları başkalarına satarak geçimlerini temin etmek yolunu tutmuşlardır. Arkeolojik kazılarda, çeşitli yörelerde bol miktarda bulunup müzelere konan heykeller bunu ispatlamaktadır. Bilhassa mermerden yapılan heykeller, günümüze kadar sanat özelliklerini korumuşlardır.

Avrupa’da başlayan Rönesans hareketi ile heykelcilik ayrı bir önem kazanmış, Michelangelo bu devirde yetişen heykeltraşların en meşhuru olmuştur. Bu zamandaki heykellerin yapımı, süsleme sanatı ile birlikte gelişmiştir. Ayrıca heykeller, şimşir, ıhlamur, meşe ve ceviz gibi sert ağaçlar oyularak çok çeşitli ölçülerde yapılmıştır. Taştan yapılan heykellerin kırılması çabuk olduğundan, eski zamanlardan beri, mermer kullanılması daha yaygındır ve daha çok tercih edilmiştir. Zamanımızdaki heykeltraşlar tarafından ekseriya mermer, bronz, tunç gibi kırılma tehlikesi daha az olan ve dayanıklılığı bulunan malzemeler kullanılmaktadır. Bunların yanında fildişinden heykel yapmak, eskiden olduğu gibi günümüzde de biblo şeklinde devam etmektedir.


Heykel Resimleri

 • 2
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 4 yıl önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

Heykel Sunumları

 • 4
  Önizleme: 3 ay önce

  Heykel Sanat Nedir Slayt Sunum Ödev PPTX

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa


  2. Sayfa


  3. Sayfa


  4. Sayfa


  5. Sayfa


  6. Sayfa


  7. Sayfa


  8. Sayfa


  9. Sayfa


 • 4
  Önizleme: 3 ay önce

  Heykel Sanatının Tarihsel Gelişimi Slayt Sunum PPTX

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
 • 2
  Önizleme: 3 ay önce

  Eski yunan heykel sanatı slayt sunum ödev pptx

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  ESKİ YUNAN HEYKEL SANATI HAZIRLAYAN TUĞÇE YÜCETÜRK

  2. Sayfa
  ESKİ YUNAN HEYKEL SANATI ESKİ YUNAN HEYKELCİLİĞİNİN BİRBİRİNİ İZLEYEN 3 ANA DÖNEMİ VARDIR 1- ARKAİK (ARCHAIC) DÖNEM 2- KLASİK (CLASSICAL) DÖNEM 3- HELENİK (HELLENISTIC) DÖNEM

  3. Sayfa
  ARKAİK DÖNEMARKAİK DÖNEM MİLATTAN ÖNCE 800-500 YILLARI ARASINDA YER ALIRHEYKELLER TAPINAK GİRİŞLERİNE DİZİLMİŞ VEYA ANIT MEZARLARA DİKİLMİŞLERDİRHEYKELLER GENELLİKLE BİR KAİDE ÜZERİNE YERLEŞTİRİLMİŞLERDİRBU DÖNEMİN İKİ BÜYÜK EKOLÜ VARDIR 1- GİRİT PELEPONES (Delfilli atlet, Louvre kadın) 2- İYONYA (Efes Artemis, Didim oturan adam)

  4. Sayfa
  ARKAİK DÖNEM HEYKELLERİNİN ÖZELLİKLERİHEYKELLER GENELDE HAREKETSİZ GÖRÜNÜMLÜDÜRBAZEN SOL BACAK ÖNE DOĞRU YAYLANMIŞTIRYÜZ VE VÜCUT ÖNE BAKAR (FRONTAL) POZİSYONDADIRBONCUK DİZİSİ SAÇLAR VE BÜYÜK GÖZLER VARDIRDAHA ÇOK İDEAL ÖLÇÜDE İNSAN, AZ MİKTARDA HAYVAN FİGÜRÜ VARDIRANA TİPLER KOUROS (ERKEK) VE KORE (KADIN) HEYKELLERİDİR

  5. Sayfa
  KOUROS (ERKEK) HEYKELLERİGENELLİKLE NORMAL İNSAN BOYUTLARINDADIRHEMEN HEPSİ MERMERDEN YAPILMIŞTIRYÜZLER VE VÜCUT ÖNE BAKARSOL BACAK HAFİF ÖNE YAYLANABİLİRELLER YANLARDA VE VÜCUDA BİTİŞİKTİRKESİN VÜCUT SİMETRİSİ VARDIR,EĞİLİP BÜKÜLME GÖRÜLMEZHEMEN HEPSİ ÇIPLAKTIRİDEAL TİPLER TANRILAR, SAVAŞÇILAR VE ATLETLERDİR

  6. Sayfa
  KOUROS (ERKEK) HEYKELLERİYÜZ VE VUCUT ÖNE BAKIYOR. KOLLAR VÜCUDA YAPIŞIK. GENELDE ÇIPLAK

  7. Sayfa
  KOUROS (ERKEK) HEYKELLERİİDEAL TİPLER TANRI, SAVAŞCI VE ATLETLERDİR

  8. Sayfa
  KORE (KADIN) HEYKELLERİKOUROS HEYKELLERİNİN ÇIPLAK OLMASINA KARŞIN KORE’LER ELBİSELİDİRÖRTÜ ALTINDAN VÜCUT KIVRIMLARI VURGULANMIŞTIRYÜZLERDE YAPMACIK BİR GÜLÜMSEME İFADESİ BULUNABİLİRİDEAL TİP OLARAK TANRIÇALAR VE ÖLÜMSÜZ RUHLAR(NYMPHIS) KULLANILMIŞTIR

  9. Sayfa
  KORE (KADIN) HEYKELLERİELBİSE ALTINDAN VUCUT HATLARI BELLİ-YAPMACIK BİR GÜLÜMSEME

  10. Sayfa
  KORE (KADIN) HEYKELLERİ

  11. Sayfa
  ARKAİK HAYVAN HEYKELLERİ

  12. Sayfa
  KLASİK DÖNEMMİLATTAN ÖNCE 500-323 YILLARI ARASINI KAPSARHEYKELLERDE ARKAİK DÖNEMİN HAREKETSİZ DURUŞU YERİNE HAREKETLİ POZİSYONLAR İŞLENMİŞTİRDİSK ATAN ADAM’DA OLDUĞU GİBİ YÜZ VE ELLER FARKLI YÖNLERE BAKAR, VÜCUT ASİMETRİK BİR POZİSYONDA VE EĞİLİP BÜKÜLMÜŞTÜRYÜZ İFADELERİ CİDDİDİRBAŞ VÜCUT ORANI 1 e 6 VEYA 7 OLARAK SABİTLENMİŞTİRSANATÇILAR ESERLERİNE İMZA KOYMUŞLARDIR

  13. Sayfa
  KLASİK DÖNEM HEYKELTRAŞLARIMİLATTAN ÖNCE 5. YÜZYIL SANATÇILARIMİRON (MYRON) :Disk atan adamFİDYAS (PHİDİAS): Partenon Zeus kabartmalarıMİLATTAN ÖNCE 4. YÜZYIL SANATÇILARIPRAKSİTELES ((PRAXİTELES) : Knidos afroditiLEOHARES (SCAPOS) :Belveder ApollonuBRİYAKSİS

  14. Sayfa
  KLASİK DÖNEM HEYKELLERİZeusPhydiasKritios Boy

  15. Sayfa
  KLASİK DÖNEM HEYKELLERİAthena and MarsyasMyron Dis atan adamMyron

  16. Sayfa
  KLASİK DÖNEM HEYKELLERİHermes of PraxitelesPRAXITELESCridian Aphrodite

  17. Sayfa
  KLASİK DÖNEM HEYKELLERİGenç SavaşcıRelief of a Maenad

  18. Sayfa
  HELENİSTİK DÖNEMMİLATTAN ÖNCE 323-30 YILLARINI KAPSARHAREKETLİ HEYKELLERE REALİSTİK HEYECAN KATILMIŞTIR.DUYGULARI DIŞA YANSITAN YÜZ İFADELERİ VARDIRGRUP HEYKELLERİ YAYGINDIRLakoon ve oğullarıHagesandros, Polydoros, and Athenodoros.

  19. Sayfa
  HELENİSTİK DÖNEMHELENİSTİK DÖNEMİN İKİ BÜYÜK EKOLÜ VARDIR 1- BERGAMA EKOLÜ Apollo başı, Bergamada zeus tapınağı kabartmaları, İskender lahdi 2- RODOS EKOLÜ Lakoon ve oğulları, Nemrut dağı heykelleri

  20. Sayfa
  HELENİSTİK DÖNEM HEYKELLERİAFRODİT Alexandros of Antioch BERGAMA ZEUS TAPINAĞI KABARTMALARI

  21. Sayfa
  HELENİSTİK DÖNEM HEYKELLERİUYUYAN EROSÇOCUK

  22. Sayfa
  HELENİSTİK DÖNEM HEYKELLERİİSKENDER BAŞINEMRUT DAĞI HEYKELLERİ

  23. Sayfa
  FİDYAS -PHIDIAS -PHEIDIASMİLATTAN ÖNCE 490-430 YILLARINDA ATİNADA YAŞAYAN ÜNLÜ ESKİ YUNAN HEYKELTRAŞIDIR.PERİKLES VE SOFOKLES’İN ÇAĞDAŞIDIRSANATA RESSAM OLARAK BAŞLAMIŞ, HEYKELİ AGELEDAS’DAN ÖĞRENMİŞTİRPERSLER TARAFINDA YIKILAN ATİNANIN YENİDEN İNŞASINDA BİR ÇOK GÖREV ALMIŞTIR

  24. Sayfa
  FİDYAS -PHIDIAS -PHEIDIASMİLATTAN ÖNCE 444 DE PERİKLES’İN ATİNANIN TEK HAKİMİ OLMASINDAN SONRA UZUN SÜRE ONUN EN YAKIN ARKADAŞI VE SANAT DANIŞMANI OLMUŞTUR.ATİNA AKROPOLÜNDE YER ALAN VE PERSLER TARAFINDAN YIKILAN PARTENON YANİ ATHENA TAPINAĞI PERİKLES’İN EMRİ İLE MİLATTAN ÖNCE 448-438 YILLARI ARASINDA YENİDEN İNŞA EDİLMİŞTİRATİNA AKROPOLÜ

  25. Sayfa
  FİDYAS -PHIDIAS -PHEIDIASPARTENON’UN GİRİŞİNE BİR ÇOK HEYKEL VE KABARTMA SIRALANMIŞTIRANCAK FİLDİŞİ VE ALTIN KAPLAMALARLA YAPILAN DEV ATHENA HEYKELİ FİDYAS’IN ŞAHASERİDİRATHENA YUNAN SANAT, STRATEJİ, BARIŞ VE SAVAŞIN TANRIÇASI. ROMA MİTOLOJİSİNDE MİNERVA DİYE ANILIR. BABASI TANRILARIN BAŞI ZEUS, ANNESİ İSE ZEUS'UN İLK KARISI OLAN HİKMET TANRIÇASI METİS' TİR. 1982 YILINDA YAPILAN BİR ATHENAKOPYASI

  26. Sayfa
  FİDYAS -PHIDIAS -PHEIDIASORJİNAL ATHENA HEYKELİ VE ÇEVRESİNDEKİ 500 DEN FAZLA ALTIN VEYA FİLDİŞİ KABARTMANIN 10 YIL İÇİNDE TEK BAŞINA FİDYAS TARAFINDAN YAPILMADIĞI EMRİNDE BİRÇOK HEYKELTRAŞIN ÇALIŞTIĞI DÜŞÜNÜLÜR. ANCAK DAHİCE PLANLANMIŞ DESENLER VE YERLEŞİM TAMAMEN ONUN ESERİDİR.DÜŞMANLARI ATHENA TAPINAĞI YAPILIRKEN FİDYAS’I BÜYÜK MİKTAR ALTIN ÇALMAKLA İTHAM EDERLER. PERİKLES İLE ARASI BOZULAN FİDYAS ATİNADAN MORA YARIADASINDA BİR ŞEHİR DEVLETİ OLAN ELİS’E GÖÇ EDERELİS ŞEHRİ OLYMPİA’NIN OLDUĞU YERDİR

  27. Sayfa
  FİDYAS -PHIDIAS -PHEIDIASFİDYAS ELİS ŞEHRİNDE BULUNDUĞU SIRADA (MÖ 437-433 ) OLYMPİA’DA İNŞA EDİLEN ZEUS TAPINAĞINDA ÇALIŞMIŞ , ALTIN VE FİLDİŞİ KAPLAMA ZEUS HEYKELİNİ YAPMIŞTIR.BU HEYKEL DÜNYANIN 7 HARİKASINDAN BİRİDİR.ANCAK DÜŞMANLARI BURADA DA ONU RAHAT BIRAKMAZ, HIRSIZLIKLA SUÇLANIR, HAPSE ATILIR VE BİR RİVAYETE GÖRE İDAM EDİLİRZEUS HEYKELİNİN TEMSİLİ RESMİ

  28. Sayfa
  TEŞEKKÜR EDERİM

Heykel Videoları

 • 3
  3 ay önce

  Atölye Programı- Heykel Sanatı

 • 2
  3 ay önce

  Heykel (Kısa Animasyon)

 • 1
  3 ay önce

  "Laocoön ve Oğulları" İsimli Heykel (Sanat Tarihi / Antik Akdeniz Sanatı)

Heykel Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Heykel Ek Bilgileri

 • 1
  3 yıl önce

  Heykel Nedir?
  Taş, tunç, bakır, kil, alçı gibi maddelerden yontularak, kalıba dökülerek veya yoğrulup pişirilerek biçimlendirilen eser, yontu


Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Kapak Resmi
Yazı İşlemleri
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)